elma logo

Pozostałe usługi

Oferujemy rozwiązania 
wspierające prowadzenie biznesu

Sprawozdawczość finansowa

Oferujemy wsparcie w zakresie sporządzania lub kompilacji sprawozdań zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub MSSF. Wskazujemy na możliwe kierunki minimalizacji ryzyka podatkowego i optymalizacji finansowej. W zależności od potrzeb świadczymy następujące usługi w tym zakresie:
Weryfikacja zapisów w księgach, analiza sald na koniec okresu obrotowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
Kompilacja sprawozdania finansowego
Udostępnienie wzoru rocznego sprawozdania finansowego
Sporządzenie sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości lub MSSF
Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych
Sporządzanie okresowych raportów finansowych
Przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości na MSR i inne regulacje
Przekształcenie spółek
Rozliczanie podatków z zagranicy
Pomoc przy rejestracji przedsiębiorstw

Szkolenia

W ramach naszych usług oferujemy również szkolenia w zakresie rachunkowości, księgowości oraz podatków.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Comarch ERP Optima 
Pulpit Menadżera

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera to moduł systemu Comarch ERP Optima, szczególnie polecany Klientom Biur Rachunkowych, kadrze kierowniczej i właścicielom firm. Aplikacja zawiera szereg wbudowanych raportów dotyczących m.in. przychodów i kosztów firmy, podatków do zapłaty, kosztów wypłacanych wynagrodzeń, informacji kadrowych, rozliczeń z kontrahentami itd.

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera to:
Dostęp do danych firmy, 24h/7 dni w tygodniu, dzięki możliwości przeglądania ich poprzez Internet
Szybki dostęp do zawsze aktualnych danych, dzięki pełnej integracji z programem Comarch ERP Optima
Szeroki wachlarz dostępnych informacji, który zapewnia stały wgląd do danych niemal ze wszystkich obszarów działania Comarch ERP Optima, wykorzystywanych w firmie
Raporty można eksportować do arkusza kalkulacyjnego lub pdf

Jesteś zainteresowany współpracą?

Możesz na nas liczyć. 
Gwarantujemy najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.